בית מנוי שנתי שירותים המרפאה הצוות עזרה ראשונה תודות מאמרים קישורים
מנוי שנתי
לחץ על המנוי המתאים לפירוט הטיפולים וההטבות:

מנוי לגור כלבים
מנוי לגור חתולים
מנוי לכלב בוגר
מנוי לחתול בוגר

הערות
מנוי רפואי שנתי לגור כלבים

מנוי גור כלבים בעלות של 990 ש"ח במקום 1280 ש"ח

כלולשווי
2 חיסוני נוביוואק*440 ₪
5 טיפולים מונעים לתולעי מעיים**200 ₪
3 טיפולים מונעים לתולעת הפארק210 ₪
1 חיסון כלבת***80 ₪
1 שבב אלקטרוני100 ₪
1 ביקור רופא****160 ₪
גזירת ציפורניים*****40 ₪
ריקון שקים אנאליים*****50 ₪
סה"כ שווי1280 ₪
סה"כ מנוי990 ₪

* חיסון נוביוואק כולל הגנה לשני סוגי וירוס הפרוו.
**כל תילוע נוסף 10% הנחה.
***לא כולל תשלום אגרה לעיריית אשקלון.
**** ביקור רופא נוסף במהלך תקופת המנוי, יחויב ב- 80 ש"ח במקום 160 ש"ח.
***** ללא הגבלה במהלך שנת המנוי.

ביקור חירום (ביקור רופא שלא בשעות הפעילות של המרפאה) בהנחה של 100 ש"ח במקום 400-600 ש"ח. ביקורי חירום מבוצעים במרפאה ולא בבית הלקוח.

בנוסף המנוי מקנה:
100 ש"ח הנחה על סירוס/עיקור ( ניתוח בהריון או יחום בתוספת של 20% ).

הנחה של 10% על:
  1. בדיקות מעבדה (כולל בדיקות דם ומשטחים מיקרוסקופיים)
  2. צילומי רנטגן
  3. ניתוחים
  4. תרופות
ובתנאי שיבוצעו במרפאתנו
מנוי רפואי שנתי לגור חתולים

מנוי גור חתולים בעלות של 700 ש"ח במקום 765 ש"ח

כלולשווי
2 חיסוני פיורווקס גורים440 ₪
4 טיפולים מונעים לתולעי מעיים*125 ₪ (תלוי במשקל החתול)
1 ביקור רופא**160 ₪
גזירת ציפורניים***40 ₪
סה"כ שווי765 ₪
סה"כ מנוי700 ₪

*כל תילוע נוסף 10% הנחה.
**כל ביקור רופא נוסף במהלך תקופת המנוי יחויב ב- 80 ש"ח.
*** ללא הגבלה במהלך שנת המנוי.

ביקור חירום (ביקור רופא שלא בשעות הפעילות של המרפאה) בהנחה של 100 ש"ח במקום 400-600 ש"ח. ביקורי חירום מבוצעים במרפאה ולא בבית הלקוח.

בנוסף המנוי מקנה:
100 ש"ח הנחה על סירוס/עיקור ( ניתוח בהריון או יחום בתוספת של 25% ).

הנחה של 10% על:
  1. בדיקות מעבדה (כולל בדיקות דם ומשטחים מיקרוסקופיים)
  2. צילומי רנטגן
  3. ניתוחים
  4. תרופות
ובתנאי שיבוצעו במרפאתנו
מנוי רפואי שנתי לכלבים

מנוי כלב בוגר בעלות של 800 ש"ח במקום 880 ש"ח

כלולשווי
חיסון משושה שנתי170 ₪
2 טיפולים מונעים לתולעי מעיים*100 ₪ (תלוי במשקל הכלב)
4 טיפולים מונעים לתולעת הפארק280 ₪
1 חיסון כלבת**80 ₪
1 ביקור רופא***160 ₪
גזירת ציפורניים****40 ₪
ריקון שקים אנאליים****50 ₪
סה"כ שווי880 ₪
סה"כ מנוי800 ₪

*כל תילוע נוסף 10% הנחה.
**לא כולל תשלום אגרה לעיריית אשקלון.
*** ביקור רופא נוסף במהלך תקופת המנוי, יחויב ב- 80 ש"ח במקום 160 ש"ח.
**** ללא הגבלה במהלך שנת המנוי.

ביקור חירום (ביקור רופא שלא בשעות הפעילות של המרפאה) בהנחה של 100 ש"ח במקום 400-600 ש"ח. ביקורי חירום מבוצעים במרפאה ולא בבית הלקוח.

בנוסף המנוי מקנה:
100 ש"ח הנחה על סירוס/עיקור ( ניתוח בהריון או יחום בתוספת של 25% ).

הנחה של 10% על:
  1. בדיקות מעבדה (כולל בדיקות דם ומשטחים מיקרוסקופיים)
  2. צילומי רנטגן
  3. ניתוחים
  4. תרופות
ובתנאי שיבוצעו במרפאתנו
מנוי רפואי שנתי לחתולים

מנוי חתול בוגר בעלות של 400 ש"ח במקום 450 ש"ח

כלולשווי
1 חיסון מרובע170 ₪
2 טיפולים מונעים לתולעי מעיים*80 ₪ (תלוי במשקל החתול)
1 ביקור רופא**160 ₪
גזירת ציפורניים40 ₪
סה"כ שווי450 ₪
סה"כ מנוי400 ₪

*כל תילוע נוסף 10% הנחה.
**כל ביקור רופא נוסף במהלך תקופת המנוי יחויב ב- 80 ש"ח.

ביקור חירום (ביקור רופא שלא בשעות הפעילות של המרפאה) בהנחה של 100 ש"ח במקום 400-600 ש"ח. ביקורי חירום מבוצעים במרפאה ולא בבית הלקוח.

בנוסף המנוי מקנה:
100 ש"ח הנחה על סירוס/עיקור ( ניתוח בהריון או יחום בתוספת של 25% ).

הנחה של 10% על:
  1. בדיקות מעבדה (כולל בדיקות דם ומשטחים מיקרוסקופיים)
  2. צילומי רנטגן
  3. ניתוחים
  4. תרופות
ובתנאי שיבוצעו במרפאתנו
הערות:
  1) מנוי זה אינו מהווה ביטוח רפואי ולכן איננו מכסה צד ג'.
  2) המנוי הינו שנתי והתשלום יבוצע שנה מראש (ניתן לפרוס לתשלומים בכרטיס אשראי).
  3) זכויות המנוי אינן ניתנות להעברה לבעל חיים אחר, ולא ינתן החזר כספי במקרה של פטירה. במידה ותבוצע העברת בעלות של בע"ח ניתן יהיה להמשיך את המנוי אך ורק לחיות מחמד הנושאות שבב.
  4) ההנחות ניתנות ממחיר המחירון של "המרכז הרפואי לבעלי חיים" ומתעדכן מעת לעת.
  5) מועד פקיעת המנוי מהווה סיום להנחות הנכללות בו. חידוש המנוי בתום השנה מותנה בהודעה מראש ע"י הלקוח.
  6) הבעלים אחראיים להגיע לטיפול בזמן הנדרש, במועד שנקבע ע"י הרופא. במידה והאיחור יגרום לצורך בפרוצדורות נוספות, הבעלים יישאו בעלויות אלו.
  7) המנוי אינו כולל הנחה על מוצרים הנמכרים במרפאות כגון מוצרי מזון, מוצרי הדברה ובדיקות הנשלחות למעבדות חיצוניות.
  8) המנוי ניתן לביטול במשך 14 יום מיום החתימה על הפוליסה. במידה ויבוטל המנוי במהלך תקופה זו, יהיה זכאי הלקוח לקבלת החזר כספי, בקיזוז חיסונים, טיפולים וזמן מקצועי שניתנו במהלך תקופה זו. במידה והמנוי בוצע בעיסקת אשראי ההחזר הכספי ינתן ע"י זיכוי לשימוש במרפאות.
  9) המנוי תקף בכל אחד מסניפי "המרכז הרפואי לבעלי חיים" (סניף אפרידר וסניף עתיקות ). כל טיפול מכל סיבה שהיא שיעשה מחוץ לאחת המרפאות הנ"ל, או במרפאה אחרת או ע"י וטרינר שאינו מועסק ע"י "המרכז הרפואי לבעלי חיים", יהיה על חשבון ובאחריות בעלי חיית המחמד בלבד. במקרה שטיפול בבעל החיים יחייב הפניה לטיפול או לחוות דעת נוספת במרפאת מומחים שאינה שייכת למרפאות "המרכז הרפואי לבעלי חיים" התשלום לגוף השלישי יהיה על חשבון ובאחריות הבעלים בלבד וללא ההנחות שנקבעו במנוי זה.
  10) המרכז מתחייב לתת את שירותיו לכל אורך תקופת המנוי כמוסכם בפוליסה לעיל ורשאי להפסיק את התחייבותו מכל סיבה מוצדקת שהיא אך מתחייב לתת החזר כספי יחסי ובהתאם לשירותים שניתנו לבעלים טרם סיום ההתחייבות.
בית | מנוי שנתי | שירותים | המרפאה | הצוות | תודות | עזרה ראשונה | מאמרים | קישורים